Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Schronisku PTTK na Hali Miziowej

Schronisko PTTK na Hali Miziowej dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U „PORĘBSKI” Porębski Józef z siedzibą w miejsc. Świniarsko nr 70, 33-395 Chełmiec;
 2. Celem przetwarzania jest:
  1. obsługa składanych zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w schronisku i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w schronisku i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 3. Dane osobowe przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
  2. dotyczące rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
  5. w systemach monitoringu wizyjnego – przez 30 dni.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. zewnętrzne biuro rachunkowe;
  2. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich;
  3. firmy świadczące usługi marketingowe;
  4. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda – posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
  1. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
  2. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
 8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.